GDPR

GDPR

Hantering av personuppgifter

Vi tar våra kunders säkerhet på största allvar, därför är det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg och bekväm med hur vi använder oss utav dina personuppgifter. Vi skyddar din information och behandlar den rätt.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.
Dina uppgifter används för att du enkelt ska kunna använda våra tjänster. Med dina personuppgifter är det enklare för oss att förstå dina behov samt erbjuda snabb service och tjänster anpassade för just dig och ditt behov.
Våra kunder kan känna tryggheten med att vi behandlar personuppgifter på rätt sätt. Dina uppgifter du förser oss med skyddas under sekretess och hanteras alltid konfidentiellt.